خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۳۳

مشخصات پروژه

هوتن ۳۳

۳ طبقه

۶ واحد

۱۱۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: