خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۲۸

مشخصات پروژه

هوتن ۲۸

۴ طبقه

۸ واحد

۱۲۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس