خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۲۷

مشخصات پروژه

هوتن ۲۷

۳ طبقه

۶ واحد

۹۵ و ۱۰۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس