خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۲۵

مشخصات پروژه

هوتن ۲۵

۴ طبقه

۶ واحد + پنت هاوس

۹۵ و ۱۲۵ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس