خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۲۴

مشخصات پروژه

هوتن ۲۴

۴ طبقه

۴ واحد

۱۳۰ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه:

تماس