خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۱۰۵ – قائمشهر، خیابان جویبار، خزر ۱۳

مشخصات پروژه

قائمشهر،خیابان جویبار، خزر ۱۳

هوتن ۱۰۵

۵ طبقه

۹ واحد

طبقه اول: ۱۰۵ و ۱۳۵ متری

طبقه دوم: ۱۱۵ و ۱۴۵ متری

پنت هاوس ۲۶۸ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

امکانات پروژه:

نمای پروژه: