خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 104

مشخصات پروژه

قائمشهر،خیابان تهران، کوچه ارکیده

هوتن 104

4 طبقه

8 واحد

110متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: