خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۱۰۴ – قائمشهر، خیابان تهران، کوچه ارکیده

مشخصات پروژه

قائمشهر،خیابان تهران، کوچه ارکیده

هوتن ۱۰۴

۴ طبقه

۸ واحد

۱۱۰متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

امکانات پروژه:

نمای پروژه: