خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۱۰۳ – قائمشهر، خیابان ساری، مهمانسرا

مشخصات پروژه

قائمشهر،خیابان ساری،مهمانسرا

هوتن ۱۰۳

۶ طبقه

۱۱ واحد

۱۷۰ و ۱۱۰متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

امکانات پروژه:

نمای پروژه: