خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

هوتن 1

مشخصات پروژه

ساری، خیابان سلمان فارسی، محدوده پارک ملل (قره جه)

هوتن 1 ساری

5 طبقه

9 واحد

طبقه اول: 105 و 135 متری

طبقه دوم: 115 و 145 متری

پنت هاوس 268 متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: