خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

هوتن ۱ – ساری، خیابان سلمان فارسی، محدوده پارک ملل (قره جه)

مشخصات پروژه

ساری، خیابان سلمان فارسی، محدوده پارک ملل (قره جه)

هوتن ۱ ساری

۵ طبقه

۹ واحد

طبقه اول: ۱۰۵ و ۱۳۵ متری

طبقه دوم: ۱۱۵ و ۱۴۵ متری

پنت هاوس ۲۶۸ متری

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

نمای پروژه: