خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

نظرات مالکین محترم

شرکت انبوه سازان هوتن همواره در تلاش بوده است تا با ارائه ساختمان های لوکس و با کیفیت به همراه خدمات پس از فروش، به مالکین خود نهایت احترام را گذاشته و همیشه رضایت مالکین محترم را جلب نماید، در ادامه نظرات مالکین واحد های انبوه سازان هوتن را تقدیمتان خواهیم کرد.

خانم سلیمانی مالک محترم پروژه هوتن

آقای دکتر جوادیان مالک محترم پروژه هوتن

آقای دکتر قربانی مالک محترم پروژه هوتن

آقای رگنی خطیر مالک محترم پروژه هوتن