پروژه هوتن ۷۳

واقع در قائمشهر، خیابان بابل، کوچه لاریمی

مشخصات پروژه

قائمشهر، کوچه لاریمی، کوچه لاله

هوتن ۷۳

۵ ستاره

۶ طبقه

۶ واحد

۱۷۰ متری

۳ خواب

امکانات:

ویدئوهای پروژه:

امکانات پروژه:

تصاویر پروژه:

.