خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

نرم افزار مدیریت مشتریان

نمایش ۱ - ۳ از ۳

جنسیت:نام و نام خانوادگی:شماره تماس:شغل:نوع ملک:تعداد اتاق:میانگین متراژ:سطح مشتری:زمان تحویل:میزان نقدینگی:روش آشنایی:
آقاجانعلی خسرونژاد(۹۱۱) ۶۴۴-۱۱۳۲کارمند
  • اداری تجاری
سه خواب۱۰۰ الی ۱۵۰ متریطلاییپیش خرید۳۰۰ الی ۵۰۰ میلیوناینستاگرام
دوجنسهعلی گرایلی(۹۱۱) ۵۴۷-۸۹۵۳دلال
  • ویلایی
بیشتر از سه اتاق۲۰۰ متری به بالاطلاییپیش خرید۸۰۰ الی ۱ میلیارداینستاگرام
خانمابوالفضل کرمی(۹۳۵) ۸۹۱-۴۵۲۲معلم
  • اداری تجاری
دو خواب۱۰۰ الی ۱۵۰ متریویژه (VIP)واحد آماده۱ الی ۱/۵ میلیاردمالکین هوتن
جنسیت:نام و نام خانوادگی:شماره تماس:شغل:نوع ملک:تعداد اتاق:میانگین متراژ:سطح مشتری:زمان تحویل:میزان نقدینگی:روش آشنایی:
تماس