خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

DSC 0157 - تیم کشتی انبوه سازان هوتن

تیم کشتی انبوه سازان هوتن

شرکت انبوه سازان هوتن جهت حمایت از جوانان با استعداد و ورزشکار استان در سال 1398 تصمیم به ایجاد تیم کشتی انبوه سازان هوتن اخذ نمود و با حمایت مدیرعامل محترم، مهندس شهرام داداشی در لیگ حرفه ای کشتی شرکت نمود و در سال اول به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کرد. شما میتوانید آخرین اخبار را مشاهده بفرمائید: