خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

تیم کشتی انبوه سازان هوتن

تیم کشتی انبوه سازان هوتن

شرکت انبوه سازان هوتن جهت حمایت از جوانان با استعداد و ورزشکار استان در سال 1398 تصمیم به ایجاد تیم کشتی انبوه سازان هوتن اخذ نمود و با حمایت مدیرعامل محترم، مهندس شهرام داداشی در لیگ حرفه ای کشتی شرکت نمود و در سال اول به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کرد. شما میتوانید آخرین اخبار را مشاهده بفرمائید: