خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

کامران قاسمپور: برای اول شدن تیم بسته‌ایم

کامران قاسمپور: برای اول شدن تیم بسته‌ایم
در حاشیه رقابت انبوه سازان هوتن و نیروی زمینی کامران قاسمپور از برنامه‌ریزی برای قهرمانی و زمان روی تشک رفتن می‌گوید.

مشاهده ویدئو مصاحبه کامران قاسمپور:

omid888

دیدگاهتان را بنویسید

تماس