خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

نمایشگاه هوتن واقع در خیابان جویبار

نمایشگاه هوتن واقع در خیابان جویبار

انبوه سازان هوتن برای مشاوره به همشریان محترم شعبه ی نمایشگاهی در خیابان جویبار واقع در قائمشهر را افتتاح کرد تا همشریان محترم بتوانند طرح ها و ویژگی های پروژه های هوتن را ببینند و همکاران ما برای مشاوره به صورت رایگان مشتریان محترم را به محل پروژه می برند تا از کیفیت کار حضورا بازدید کنند.

omid888

دیدگاهتان را بنویسید

تماس