نمای داخلی پروژه های هوتن از جمله نقشه ملک، طرح کناف، طرح و رنگ درب های داخلی، رنگ ریسه ها، طرح و رنگ کمد دیواری، طرح آسمان مجازی، نوع پنجره های، جکوزی و … به انتخاب و سلیقه ی مالک میباشد. و قبل از اجرای هر قسمت نظر نهایی مالک تایید میشود. لازم به ذکر است که اگر مالک طرح خاصی مد نظر داشته باشد میتواند با ارسال عکس به دفتر مرکزی و بخش فنی، همکارانمان در صورت اجرایی بودن آن طرح عین همان طرح را برای مالک به اجرا درخواهند آمد.

.