خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

آدرس شعبات انبوه سازان هوتن

شهر

آدرس

تلفن

قائمشهر

کمربندی میدان امام به جانبازان، ۵۰ متر قبل از زیرگذر کوچکسرا

۴۲۲۴۶۲۴۹ ۰۱۱ – ۴۲۲۴۶۵۹۰ ۰۱۱

ساری

خیابان مهدیه، چهار راه شهابی به طرف بلوار طالقانی، نبش خیابان المهدی، ساختمان پوریا ۴ طبقه پنجم