خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران
خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

 مازندران، قائمشهر، بلوار سادات نیا شرقی، 50 متر مانده به عبور باغ جهان دیده

رقابت های لیگ کشتی آزاد جوانان استان مازندران این هفته برگزار نخواهد شد.

رقابت های لیگ کشتی آزاد جوانان استان مازندران این هفته برگزار نخواهد شد.

رقابت های لیگ کشتی آزاد جوانان استان مازندران این هفته برگزار نخواهد شد، پس از هماهنگی صورت گرفته با رئیس هیئت کشتی مازندران، هفته دوم رقابت های لیگ کشتی آزاد نوجوانان و جوانان  استان به دلیل برگزاری مسابقات  کشتی چند جانبه یادبود مهدی پور رئیس فقید هیئت کشتی مازندران، این هفته تعطیل بوده و برگزار نمی شود. 

این رقابت ها در هفته ی آینده دنبال میشود.

omid888

دیدگاهتان را بنویسید