بیلبوردهای انبوه سازان هوتن

آخرین گزارش های ویدئویی از  بیلبوردهای شرکت انبوه سازان هوتن

قائمشهر، خیابان جویبار

جاده قائمشهر به بابل، عبور کبودکلا

قائمشهر، خیابان ساری، چهار راه ترک محله

بابلسر، خزر شهر

بابلسر، خزر شهر

قائمشهر، خیابان جویبار

بابلسر، خزر شهر

.