خرید آپارتمان مازندران – پیش خرید آپارتمان در مازندران

بازدید کامران قاسمپور از دفتر انبوه سازان هوتن

بازدید کامران قاسمپور از دفتر انبوه سازان هوتن

در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۱ کامران قاسمپور کشتی گیر ارزنده تیم ملی کشتی آزاد و بازیکن باشگاه انبوه سازان هوتن از دفتر مرکزی این شرکت بازدید کرد و پرسنل این مجموعه با این پهلوان عکس یادگاری گرفتند. 

omid888

دیدگاهتان را بنویسید

تماس