هیچ جا خونه خودِ آدم نمیشه!

انبـوه ســازان هوتــن یک شرکت مجهز و به روز در صنعت ساختمان و مجتمع سازی است که با ساخت آپارتمان های شیک و مدرن سیمای شهری را ارتقاء و آرامش و آسایش شهروندان را تضمین می کند و با بکارگیری جوانان بومی و متخصص، گامی نـو در اشتغال زایی کشــور برداشتــه است.

۵۹۰-۱ ۴۶ ۴۲۲ ۰۱۱
۸۲۰۱ ۲۲۱ ۰۹۱۲
۸۶۰۱ ۲۱۱ ۰۹۱۲

مازنــدران قائم شهر

کمربنـدی میــدان امام به جانبازان

WWW.HOUTANMC.COM